Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat LUBACZów, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lwów powiat

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają mogiły ofiar OUN-UPA i pomniki poległych.

LUBACZOW DISTRICT
The photos present the graves of UNO-UUA victims and monuments of the dead.

Снимки представляют могилы жертв ОУН-УПА и памятники погибшим.

 

Brusno. Pomnik pamięci przy figurze Matki Bożej. Tablice poświęcone zamordowanym 62 mieszkańcom wsi Rudki i 22 wsi Brusno przez ludobójców z OUN-UPA w 1944 roku.

Chodywańce. Mogiła zbiorowa 138 Polaków zamordowanych przez OUN-UPA w 1944 roku.

Lubaczów. Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu komunalnym (12 mogił zbiorowych i 6 pojedynczych). Spoczywa tu ponad 100 żołnierzy poległych w walkach
z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Lubaczów. Manifestacyjny pogrzeb
w dniu 24.02.1944 r. upamiętniający mordy
w Krowicy Hołodowskiej.

Rudka. Symboliczna Mogiła 62 Polaków zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA 19.04.1944 r.

Lubaczów. Pomnik pamięci w hołdzie żołnierzom WP poległym w walkach
z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Niwki. Pomnik pamięci na zbiorowej mogile
84 osób zamordowanych przez niemieckich faszystów i ukraińskich ludobójców z OUN-UPA w dniach 11, 14 i 16 sierpnia 1941 r. Zginęło 84 Polaków.

Obrowiec. Pomnik pamięci poświęcony żołnierzom WP, którzy polegli w walkach
z OUN-UPA, w obronie mieszkańców
Lublińca Nowego.

Chodywańce. Symboliczna mogiła
ks. Jakuba Jachuły zamordowanego przez OUN-UPA. Zamordowano wówczas ponad 40 osób.

Łubcze. Mogiła zbiorowa mieszkańców wsi zamordowanych 5.04.1944 r. przez ludobójców z OUN-UPA. W tym dniu zamordowano 116 osób.

Czermno. Mogiła porucznika Antoniego Rychela ps. „Anioł” komendanta obwodu AK zamordowanego przez OUN-UPA 4.10.1943 r.

Lipsko. Symboliczna mogiła na cmentarzu parafialnym
poświęcona 42 Polakom z tej wsi i okolic poległych w walce
z OUN-UPA w nocy z 21/22.05.1944 r.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE LUBACZÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 3621 osób, w tym ustalono 1621,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Lubaczów
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.