Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

POMNIKI I TABLICE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO I MILICJANTÓW

Wystawa spis treści
Strona główna W górę

Potomnym ku pamięci

Pomniki i Tablice Pamięci żołnierzy Wojska Polskiego i milicjantów, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej
polegli bestialsko zamordowani przez ludobójców OUN i tzw. UPA, występując w obronie ludności polskiej
na ziemi lubelskiej i rzeszowsko-przemyskiej do zakończenia operacji „Wisła”.

W latach 1945-1947 poległo ponad 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i ok. 500 milicjantów.

To dzięki operacji „Wisła” ludobójców OUN i tzw. UPA
pozbawiono możliwości korzystania z zaopatrzenia i ukrywania się w wiejskich chatach,
a w konsekwencji do zaprzestania mordowania ludności polskiej.

 

The monuments and plaques commemorating the soldiers of Polish Army and militiamen who,
after World War II, died inhumanely murdered during the fighting against nationalists of UNO-UUA
in the area of Lublin and Rzeszow provinces.

 

Памятники и мемориальные доски солдатам Войска Польского и милиционерам,
которые после окончания второй мировой войны погибли зверско убитыми в борьбе с националистами ОУН-УПА
на территории люблинского и жешовского воеводств.
 

Lesko. Pomnik Pamięci poświęcony poległym milicjantom w walkach
z ludobójcami z OUN-UPA w obronie polskiej ludności w latach 1944 – 1946 r.

Łapajówka. Pomnik pamięci w hołdzie
12 milicjantom poległym w walkach
z OUN-UPA w latach 1945-1947.

Łapajówka. Tablica inskrypcyjna na pomniku.

Dzików Stary. Tablica Pamięci upamiętniająca
nadanie szkole imienia Grzegorza Ferenca
poległego w walce z ludobójcami
z OUN-UPA 10.05.1946 r.

Łapajówka. Tablica inskrypcyjna na pomniku.

Łówcza. Pomnik pamięci w hołdzie poległym
5 milicjantom i 14 osobom cywilnym podczas
napadu ludobójców z OUN-UPA 28.03.1945 r.

 

Brusno Nowe. Tablica pamięci na budynku szkoły Podstawowej poświęcona
13 milicjantom i osobom cywilnym poległym w walce z ludobójcami z OUN-UPA 28.03.1945 r.

Lesko. Symboliczna mogiła z tablicą inskrypcyjną 52 poległych milicjantów
w walkach z ludobójcami z OUN-UPA w latach 1944-1947
w obronie mieszkańców Bieszczad.

   

Radymno. Tablica pamięci w hołdzie
4 milicjantom poległym w walce
z ludobójcami z OUN-UPA w 1945 r.

Lubaczów. Pomnik Pamięci w hołdzie poległym żołnierzom WP i milicjantom
w obronie ludzi w walce z ludobójcami z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Sanok. Pomnik z nazwiskami poświęcony pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego
w latach 1945-1946 w walkach
z UPA w Bieszczadach.

Buk. Zdjęcie ludobójcy z OUN-UPA na tle zwłok zamordowanych 7 milicjantów 24.03.1946 r.

Jarosław. Tablica pamięci na budynku Komendy Miejskiej MO w hołdzie poległym w latach
1944-1951, 91 milicjantów i ormowców w walkach
z ludobójcami z OUN-UPA.

Baligród. Tablica upamiętniająca milicjantów i mieszkańców poległych
w walkach z UPA w latach 1944-1947.

Jabłonna. Pomnik pamięci poświęcony generałowi Karolowi Świerczewskiemu,
por. Józefowi Krysińskiemu i kpr. Stefanowi Strzelczykowi poległym w zasadzce zorganizowanej przez ludobójców
z OUN-UPA „Bira” 28.03.1947 r.

Lubaczów. Tablica Pamięci na budynku
komendy powiatowej poświęcona 91 milicjantom poległym w walce o obronę życia i mienia mieszkańców powiatu w latach 1944-1947.

Cisna k. Baligrodu. Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym
– 7 milicjantów poległych w nocy 24.07.1941
podczas napadu OUN-UPA na posterunek.